Charity 2019-02-03T10:44:52+00:00
ROUND TABLES OLIKA VÄLGÖRENHETSPROJEKT

Genom den närhet och stora utbyte som finns såväl nationellt som internationellt är charityverksamhet en mycket viktig del inom Round Table. Klubbar driver egna projekt inom eller utanför landets gränser och på riksnivå samarbetar vi med stiftelsen ”Min Stora Dag”. Exempel på Round Tables styrka är den omedelbara, massiva och världsomfattande insamling som genomfördes i samband med Tsunami-katastrofen. Med organiserad hjälp på plats via medlemmar i drabbade eller angränsande länder. Ett engagemang som fortsätter än idag med konkreta hjälpinsatser i samband med återuppbyggandet.

Ett annat exempel är vår internationella insats efter jordbävningen i Nepal. Genom projektet All4Nepal har vi tillsammans samlat in ca 3 miljoner kronor som används för humanitär hjälp och återuppbyggnad av skolor.

>> Läs mer om All4Nepal här.

Genom fortsatt arbete nationellt och internationellt för Round Tables syften, kan vi förhoppningsvis bidra till att skapa en bättre och fredligare värld för oss själva och för våra barn i framtiden.

Round Table Sverige stöttar bland annat Movember. Under senaste åren har vi bidragit till över 1 500 000 kr till kampen för en bättre hälsa för män.

LÄS MER OM VÅRT TEAM På MOVEMBERS HEMSIDA
Vi är inte en charityorganisation men vi gör en hel del charity.

min stora dag-logo