Startsida 2019-02-03T10:58:32+00:00
Få ut mer av livet

Round Table Sverige är en ideell sammanslutning med syfte att

Understödja fritt och engagerat meningsutbyte.
Ge medlemmarna ökad kännedom om samhällslivet och om skilda åsikter.
Främja kamratskap mellan unga män från olika verksamhetsområden.
Stimulera medlemmarna till kontakter inbördes och med andra människor inom och utom landet.
Understödja fritt och engagerat meningsutbyte.

RT-mässighet genomsyrar vårt arbete och organisationens syften främjas genom anordnande av möten med diskussioner, föredrag och annan verksamhet, genom arbete för internationellt utbyte och genom medlemmarnas aktiva deltagande i nationella och internationella möten. Propaganda för viss åsikt i politiskt eller religiöst hänseende får icke bedrivas inom RT-verksamheten.

Organisationens syften främjas genom anordnande av möten med diskussioner, föredrag, via företagsbesök eller annan verksamhet, genom arbete för internationellt utbyte och genom medlemmarnas aktiva deltagande i nationella och internationella möten. Propaganda för viss åsikt i politiskt eller religiöst hänseende får icke bedrivas inom RT-verksamheten.
Round Table Sveriges motto är UPPTAGA - ANPASSA - FÖRBÄTTRA
LÄS MER OM ROUND TABLE
Vi är inte en charityorganisation men vi gör en hel del charity.
LÄS MER OM ROUND TABLES OLIKA VÄLGÖRENHETSPROJEKT

min stora dag-logo

Round Table Sverige stöttar bland annat Movember. Senaste åren har vi bidragit med över 1 500 000 kr till kampen för en bättre hälsa för män.

LÄS MER OM VÅRT TEAM På MOVEMBERS HEMSIDA
SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon

Ditt meddelande

[honeypot honeypot-809 id:bruken]


KONTAKTA NÅGON AV VÅRA 12 DISTRIKTSORDFÖRANDEN